ยาสมุนไพรจีน และตำหรับยาจีน มีการใช้ในการบำบัดโรคมาเป็นเวลานาน โดยมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ โดยสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป 

ตัวยาหลัก ให้ผลการรักษาตามอาการหรือสรรพคุณหลักของตำหรับยานั้น

ตัวยาเสริม ช่วยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิผลการรักษาของตัวยาหลักในตำรับ รวมทั้งรักษาอาการอื่นๆที่ตัวยาหลักไม่สามารถครอบคลุมอาการได้

ตัวยาช่วย เป็นตัวยาที่ช่วยเสริมฤทธิ์ของตัวยาหลักและตัวยาเสริม

โดยตำหรับยาหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องมีส่วนประกอบครบทั้งหมด

ชนิดของสมุนไพรจีนที่ใช้ภายในคลินิก

ยาเม็ดลูกกลอน/ยาแคปซูล

ยาจะเหมาะกับโรคเรื้อรัง หรืออาการของโรคไม่รุนแรงนัก ใช้ในการรักษาควบคุมอาการของโรคในระยะยาว และใช้กับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งเหมือนกับยาเคอลี่

ยาเคอลี่ หรือ ยาจีนสกัด

ยาเคอลี่ หรือ ยาจีนที่ผ่านการสกัดแล้ว ตัวยาจะมีลักษณะเป็นผง โดยทั่วไปมีความเข้มข้นสูงกว่ายาต้ม จึงทำให้ขนาดในการรับประทานนั้นน้อยกว่า สะดวกต่อการพกพา ไม่ยุ่งยากต่อการเตรียมยา เพียงแค่ผสมชงกับน้ำอุ่นก็สามารถรับประทานได้ทันที และมีความเฉพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง

หลักการการจ่ายยาของกวางหมิงคลินิก

แพทย์แผนจีนจะพิจาราณาเลือกรูปแบบยาให้ตรงกับผู้ป่วย โดยมีการตรวจและพิจารณาอย่างละเอียด คือ 

การมองดู ( 望诊) : ดูสีหน้า รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และการดูลิ้น

การดมและการฟังเสียง (听诊/闻诊 ) : ฟังลักษณะการเปล่งเสียง ลักษณะการพูด ดมกลิ่นปาก กลิ่นตัว เป็นต้น

การซักประวัติ (问诊) : สอบถามอาการ ประวัติ และระยะเวลาการเจ็บป่วย

การสัมผัส/แมะชีพจร (切诊) : การตรวจชีพจร เพื่อตรวจดูการทำงานของอวัยวะภายใน การไหลเวียนของเลือด ลมปราณ(ชี่) และสารจำเป็นในร่างกาย

การจ่ายยาสมุนไพรจีนจะมีการพิจารณาโรคที่เป็น รวมถึงความรุนแรงของอาการ โดยมีการปรับเพิ่มลดปริมาณยาตามอาการ สภาพร่างกาย โรคประจำตัว ยาแผนปัจจุบันที่ทานประจำ เพื่อลดผลข้างเคียง และมีการอ้างอิงตำราแพทย์แผนจีน มีการค้นคว้างานวิจัยจากทั่วโลกมาวิเคราะห์ร่วมด้วย พร้อมทั้งมีการปรึกษา ส่งต่อเคสกับอาจารย์แพทย์จีนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ 

ติดต่อสอบถามหรือจองคิว